fbpx

AIS Smart Kiosk

NEWS

AIS ร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศ เปิดตัวบริการยืนยันตัวตนบนโลก Online ตามมาตรฐาน NDID เป็นค่ายมือถือรายแรก

AIS ร่วมมือกับ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID)  ในฐานะหน่วยงานกลางที่สร้าง Platform ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เปิดตัวบริการ “ยืนยันตัวตนบนโลก Online” เป็นรายแรกของค่ายมือถือ ที่ใช้การตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric) จากข้อมูลอัตลักษณ์ทางกายภาพเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน ด้วยมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ