fbpx

AIS Fiber

NEWS

AIS 5G สานต่อภารกิจ “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” สนับสนุนเครือข่ายสื่อสารสู้ภัย COVID-19 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร

23 เมษายน 2564: AIS ยังคงเดินหน้าสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ โดยการนำเทคโนโลยี “AIS 5G” ยกระดับการทำงานในทุกส่วนของภาคสาธารณสุข โดยสนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร พร้อมซิมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับ “กรุงเทพมหานคร” เพื่อใช้งานในโรงพยาบาลสนามทั้ง 5 แห่ง

อ่านต่อ