fbpx

AIS CPE LAB

NEWS

AIS Fibre ยกระดับเน็ตบ้าน จัดทีม AIS CPE LAB ทดสอบคุณภาพ Router ร่วมผนึก 4 พันธมิตรแบรนด์ Router ชั้นนำ

23 มิถุนายน 2564: ความจำเป็นของเน็ตบ้านในสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ต้อง WFH หรือ LFH ทำให้การใช้งานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น AIS Fibre ในฐานะผู้ให้บริการเน็ตบ้านที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับประสบการณ์ใช้งานที่เป็นเลิศของลูกค้าอย่างครบวงจร จึงเน้นไปที่คุณภาพการใช้งานที่ดีที่สุด และไม่หยุดในการพัฒนาด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ