fbpx

Airplane Mode

NEWS

บอกลา ‘โหมดเครื่องบิน’ ผู้โดยสารจะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือบนเครื่องบินได้อย่างเต็มที่ในเร็ว ๆ นี้

ในเวลานี้ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของการเดินทางทางอากาศอย่างปลอดภัยแล้ว เพราะว่าเรากำลังจะสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือบนเครื่องบินได้แล้ว

อ่านต่อ