fbpx

AI คลาวด์

NEWS

อะโดบี เปิดตัว “Creative Cloud Express” ใช้งานได้ทั้งบนเว็บและมือถือ ให้ ‘ทุกคน’ สามารถสร้างและแชร์คอนเทนต์ที่โดดเด่น ซึ่งสอดคล้องกับมิชชั่นของอะโดบี

อะโดบี (Nasdaq:ADBE) เปิดตัว Creative Cloud Express (ปัจจุบันคือ Adobe Express) ผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้งานได้ทั้งเว็บและโมบายล์แบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและความง่ายในการสร้างและแชร์คอนเทนต์แบบริชมัลติมีเดียบนโซเชียลมีเดีย จนถึงการทำสื่อการตลาดเช่น โลโก้ ใบปลิว และแบนเนอร์ โดยปราศจากความยุ่งยากซับซ้อน

อ่านต่อ