fbpx

adobe photoshop express

KNOWLEDGENEWS

[ถูกใจสายแต่งภาพ] Adobe เพิ่ม lens correction profiles สำหรับ Huawei P40 Pro และอุปกรณ์ของ Apple หลายรุ่นใน Photoshop Express และ Lightroom แล้ว

บริษัท Adobe ได้ประกาศในวันนี้ว่าได้ทำการเพิ่ม lens correction profiles หรือโปรไฟล์แก้ไขความผิดเพี้ยนของเลนส์กล้องถ่ายรูปสำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน Huawei P40 Pro และอุปกรณ์สมาร์ทของ Apple อีกหลายรุ่นในแอปพลิเคชัน Photoshop Express และ Lightroom แล้ว

อ่านต่อ