fbpx

adaptive keyboard

KNOWLEDGENEWS

Apple ซุ่มพัฒนาแป้นพิมพ์ที่หน้าปุ่มกดแต่ละปุ่มสามารถเปลี่ยนการแสดงผลได้

เว็บไซต์ Patently Apple ได้รายงานการตรวจพบการยื่นจดสิทธิบัตรฉบับหนึ่ง ซึ่งระบุว่าเป็น “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีปุ่มกดพร้อมทั้งระบบเส้นใยนำแสงที่ทำงานร่วมกัน” โดยทางสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาได้ออกให้แก่บริษัท Apple ซึ่งเป็นผู้ยื่นจดสิทธิบัตรฉบับนี้

อ่านต่อ