fbpx

8k association

KNOWLEDGENEWS

มาตรฐานและคุณสมบัติของ 8K TV ที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง ?

ในปัจจุบันแม้ว่าทีวี 8K อาจยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น คอนเทนต์ที่เป็น 8K ก็ไม่ได้มีให้ดูกันสักเท่าไร แต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ได้มีการตราข้อกำหนดทางประสิทธิภาพ (specification) อย่างเป็นทางการของทีวี 8K ออกมาแล้วโดยสมาคมที่มีชื่อว่า 8K Association เพื่อช่วยสร้างมาตรฐานในระดับสากลให้กับตลาดสินค้าประเภททีวีสำหรับผู้บริโภค

อ่านต่อ