fbpx

75 โอห์ม

KNOWLEDGE

สายสัญญาณวิดีโอและดิจิทัล 75 โอห์ม หมายถึงอะไร ทำไมถึงต้องเป็น 75 โอห์ม?

สายสัญญาณวิดีโอและสายสัญญาณดิจิทัลจำนวนมากระบุว่ามีอิมพิแดนซ์ 75 โอห์ม สิ่งนี้หมายความเช่นไร? อิมพิแดนซ์ 75 โอห์มเป็นค่าที่ยอมรับกันทั่วโลกสำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณความถี่สูงด้วยสายแกนร่วม (coaxial) ทุกรูปแบบ อิมพิแดนซ์คือคำอีกคำหนึ่งสำหรับบอกค่าความต้านทานทางไฟฟ้ากระแสสลับ สายไฟเส้นหนึ่งเมื่อถูกป้อนด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจะส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลไปตามสายไฟ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับต่อกระแสไฟฟ้าบนสายดังกล่าวก็คือ อิมพิแดนซ์ (impedance) เมื่อเราวัดความต้านทานของสาย Coaxial 75 โอห์ม ระหว่างชีลด์ด้านนอกกับตัวนำที่แกนกลาง ด้วยโอห์มมิเตอร์…

อ่านต่อ