fbpx

70th anniversary

NEWS

McIntosh ฉลองครบรอบ 70 ปี ด้วยชุดเครื่องเสียงรุ่นพิเศษ ผลิตจำนวนจำกัด

McIntosh ผู้ผลิตเครื่องเสียงสหรัฐอเมริกาก่อตั้งเมื่อปี 1949 จะมีอายุครบ 70 ปี ในปี 2019 ที่จะถึงนี้ และยิ่งใกล้เวลาสำคัญขึ้นมาทุกขณะทาง McIntosh ได้มอบสิ่งพิเศษออกมาให้ได้ตื่นเต้นกันด้วยการวางจำหน่ายสินค้ารุ่นพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง กับชุดเครื่องเสียงมูลค่ารวม 22,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7xx,xxx บาท) และมันมีจำนวนจำกัด

อ่านต่อ