fbpx

6ghz

KNOWLEDGENEWS

Wi-Fi 6E คืออะไร ? เมื่อ Wi-Fi Alliance ประกาศให้เป็นมาตรฐานใหม่พร้อมใช้เร็ว ๆ นี้

วันนี้ Wi-Fi Alliance หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi ได้ประกาศให้กำหนดใช้งานมาตรฐานใหม่ ‘Wi-Fi 6E’ ซึ่งจะถูกระบุมาในอุปกรณ์รุ่นใหม่ ๆ ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับคลื่นสัญญาณความถี่ 6GHz

อ่านต่อ