fbpx

684 S2

REVIEW

รีวิว Bowers & Wilkins : 684 S2

“นี่คือลำโพงในราคาจับต้องได้ที่มีสายเลือดของลำโพงไฮเอนด์อยู่”

เสียงลือเสียงเล่าอ้างนี้มิได้เกินเลยไปจากความจริงเลยสำหรับลำโพงยี่ห้อโบวเวอร์ส แอนด์ วิลกิ้นส์ ‘Bowers & Wilkins’ หรือ B&W ที่ผู้คนในวงการเครื่องเสียงไฮไฟไม่มีใครที่ไม่รู้จัก การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสินค้ารุ่นเรือธงลงมาในรุ่นรองลงไปเป็นทอด ๆ คือสิ่งที่ลำโพงยี่ห้อนี้ได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอด 50 ปีที่ผ่านมา

อ่านต่อ