fbpx

3nm chip

NEWS

เผยคอมพิวเตอร์ Mac ชิป M3 จะใช้เทคโนโลยี 3nm ของ TSMC ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดสอบการผลิตแล้ว

TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของ Apple ได้เริ่มต้นการผลิตชิปต้นแบบที่สร้างขึ้นจากกระบวนการ 3nm (นาโนเมตร) หรือที่เรียกว่า N3 แล้ว ตามรายงานของเว็บไซต์ DigiTimes สื่อหลักที่ให้ข้อมูลด้านซัพพลายเชนจากไต้หวัน

อ่านต่อ