fbpx

Shopee ขานรับนิวนอร์มัล ชู 3 เทรนด์ไลฟ์สตรีมมิ่งไทย ชี้ผู้ใช้งานเสพคอนเทนต์ไทยเทศผ่าน Shopee Live มากขึ้น

กรุงเทพฯ, 8 มิถุนายน 2563 – ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ต้อนรับวิถีชีวิตใหม่ หรือ “New Normal” ตอบสนองพฤติกรรมของนักช้อปชาวไทยที่มีต่อการไลฟ์สตรีมมิ่งที่เพิ่มขึ้น

อ่านต่อ