fbpx

ยืนยันแล้ว Xiaomi M 11 Series จะไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จไฟมาในกล่อง

เมื่อวานนี้ภาพกล่องใส่สมาร์ทโฟน Xiaomi Mi 11 Series ได้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ทำให้เห็นว่าตัวกล่องใส่นั้นมีขนาดค่อนข้างบางกว่าปกติและมีขนาดใหญ่กว่ากล่องของ iPhone 12 เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

อ่านต่อ