fbpx

IMAX เริ่มถอดใจกับธุรกิจ VR เตรียมปิดโรงหนัง VR อีก 3 แห่งที่เหลือต้นปีหน้า

เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา IMAX มีแผนการใหญ่ในการนำประสบการณ์จาก VR เข้ามาใช้ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ของตัวเอง โดยซีอีโอของบริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการฉายแทรกภาพยนตร์ที่เป็นระบบ VR เป็นเวลา 10 นาทีในบางโรงภาพยนตร์ ซึ่งผู้ชมอาจต้องจ่ายเงินถึง $10 เพื่อทดลองใช้งาน

อ่านต่อ