fbpx

Xiaomi สนับสนุนด้านการศึกษาและเทคโนโลยีแก่เยาวชนไทย มอบกระดานแท็บเล็ตวาดภาพหน้าจอแอลซีดีและอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 300 ชุด

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 2 กันยายน 2565 – เสียวหมี่ ในฐานะผู้นำทางเทคโนโลยีระดับโลก ได้ร่วมมือกับมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมก้าวแรกของเยาวชนไทยในยุคดิจิทัลในการเรียนรู้และเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ โดยลงพื้นที่และมอบกระดานแท็บเล็ตวาดภาพหน้าจอแอลซีดีพร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษา จำนวน 300 ชุด ให้แก่โรงเรียนและนักเรียนในภาคีเครือข่ายฯ โครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ จำนวน 8 โรงเรียนทั่วประเทศที่มีความต้องการนำอุปกรณ์ไปใช้เพื่อการศึกษา

อ่านต่อ