fbpx

แกร็บ เตือนภัย

PR NEWS

แกร็บ เตือนภัย! กรณีมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ Grab ทำกิจกรรมการตลาดเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคผ่าน SMS หรือ LINE

สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการแจ้งข้อมูลจากผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยระบุว่า ได้รับการติดต่อจากแกร็บ (Grab) ผ่านระบบรับ-ส่งข้อความสั้น (SMS) หรือแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับบริษัทฯ

อ่านต่อ