fbpx

หัวเว่ยย้ำวิสัยทัศน์ ‘ขับเคลื่อนเอเชียแปซิฟิกสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 – เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างคาร์บอนต่ำจะเป็นก้าวใหม่สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน การผสานระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ่านต่อ