fbpx

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

NEWS

Delta พัฒนาโซลูชันเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชนบทในประเทศไทย

กรุงเทพฯ, 8 พฤศจิกายน 2564 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) พัฒนาโซลูชันเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบสำหรับลูกค้าในการจัดหาน้ำบาดาลให้กับชุมชนห่างไกลเพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาชนบทในรัฐบาลไทย

อ่านต่อ