fbpx

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

PR NEWS

เอปสันสานความร่วมมือ WWF ฟื้นฟูผืนป่าทั่วโลก

23 มิถุนายน 2566 – ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ประกาศความร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ทั่วโลก

อ่านต่อ