fbpx

BenQ สานต่อโครงการสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

บริษัท เบ็นคิว (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านโซลูชั่น ClassroomCare™ และ Blended Learning การเรียนแบบ Smart Education ผ่านจอกระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive Flat Panel (IFP) สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “BenQ สร้างห้องเรียนอัจฉริยะ” เพื่อช่วยส่งเสริมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกล พร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียนบริเวณใกล้เคียง ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ