fbpx

สยามแม็คโคร

PR NEWS

รีเล็กซ์ โซลูชันส์ ส่งเทคโนโลยี AI เสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการพื้นที่สาขาให้กับแม็คโคร

กรุงเทพฯ – 30 มีนาคม 2566 – สยามแม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของไทย ขยายขอบเขตความร่วมมือกับ รีเล็กซ์ โซลูชันส์ (RELEX Solutions) ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเสริมทัพในการสร้างประสิทธิภาพด้านการวางแผนผังออกแบบพื้นที่สาขา และระบบจัดวางสินค้าให้สอดคล้องกับปริมาณการขาย และยังเพิ่มประสิทธิภาพในระบบห่วงโซ่อุปทานได้แบบครบวงจรมากขึ้น

อ่านต่อ