fbpx

สมาร์ทอีโคซิสเต็ม

PR NEWS

เสียวหมี่เปิดตัวสมาร์ทอีโคซิสเต็ม “Human x Car x Home” สะท้อนนิยามใหม่ของการเชื่อมต่อ ณ งาน MWC 2024

บาร์เซโลนา, สเปน, 27 กุมภาพันธ์ 2567 – เสียวหมี่เปิดตัวระบบนิเวศอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทอีโคซิสเต็ม “Human x Car x Home” สู่ตลาดโลกที่งาน MWC Barcelona 2024 ซึ่งสร้างนิยามใหม่ของการผสานของเทคโนโลยี

อ่านต่อ