fbpx

เอปสันเผยผลสำรวจ ผู้คนยังคงมองโลกในแง่ดีแม้ขัดแย้งกับความเป็นจริงของปัญหาด้านสภาพอากาศของโลก

8 ตุลาคม 2564 – เอปสันเผยผลสำรวจเกี่ยวกับการตื่นตัวต่อผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ชี้ให้เห็นถึงการขาดการรับรู้ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและจะส่งผลกระทบที่รุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต

อ่านต่อ