Sony Walkman รุ่นใหม่จะรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth 5.0

เว็บไซต์ The Walkman Blog รายงานเครื่องเล่น Digital Audio Player ตระกูล Walkman รุ่นใหม่ของ Sony จะรองรับการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth 5.0

อ่านต่อ

จะกลับมา หรือว่า แค่กระแส… เทปคาสเส็ตกลับมาขายดีที่สุดในรอบ 15 ปี

มีรายงานสถิติยอดขายเทปคาสเส็ตว่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา อ้างอิงจากเว็บไซต์ Official Charts ผู้อยู่เบื้องหลังการนำเสนอรายชื่อ UK top 40 ซึ่งได้รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจาก British Phonographic Industry (BPI) ระบุว่าในปี 2019 ช่วงที่ผ่านมา ม้วนเทปคาสเส็ตถูกขายออกไปแล้วราวๆ 36,000 ชุด

อ่านต่อ