fbpx
ภาพจาก adobomagazine.com

หัวเว่ยเผยรายงานด้านความยั่งยืน ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อสิ่งที่ดี พัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วย ICT”

เซินเจิ้น ประเทศจีน, 12 กรกฎาคม 2564 – หัวเว่ยเผยแพร่รายงานด้านความยั่งยืนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องถึง 13 ปีแล้ว โดยรายงานฉบับปี 2563 กล่าวถึงความคืบหน้าที่สำคัญของหัวเว่ยในปีที่ผ่านมา ภายใต้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 4 เรื่อง ได้แก่ ความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีดิจิทัล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสร้างอีโคซิสเต็มที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

อ่านต่อ