fbpx

รถอัจฉริยะไร้คนขับ

NEWS

สํานักงาน กสทช. จับมือ รพ.ศิริราช หัวเว่ย ดําเนินโครงการนําร่องรถอัจฉริยะไร้คนขับ เพื่อยกระดับการแพทย์ของประเทศไทยสู่ยุค 5G

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (25 มิ.ย. 2563) สํานักงาน กสทช. ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด จัดทํา “โครงการนําร่องรถอัจฉริยะไร้คนขับ ยกระดับการแพทย์ไทยสู่ยุค 5G” โดยนําร่องใช้ในโรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

อ่านต่อ