fbpx

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ

NEWS

[ลือ] Xiaomi สนใจทำรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะของตัวเอง

หลังจากที่มีข่าว Huawei อาจขยายธุรกิจไปผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ด้วย รวมทั้งข่าวคราวต่าง ๆ เกี่ยวกับความสนใจในอุตสาหกรรมรถยนต์ของบริษัท Apple ล่าสุด Xiaomi เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีข่าวลือว่าให้ความสนใจตลาดรถยนต์ด้วยเช่น

อ่านต่อ