fbpx

GWM ต้อนรับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ ผลักดันไทยให้เป็นฐานการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าพวงมาลัยขวาในภูมิภาคอาเซียน

กรุงเทพฯ – 20 กรกฎาคม 2565 – เกรท วอลล์ มอเตอร์ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงงานเต็มรูปแบบแห่งที่ 2 นอกประเทศจีน

อ่านต่อ