Apple อาจกลับมาผลิต iPhone X อีกครั้ง หลังยอดขาย iPhone ใหม่ต่ำกว่าเป้า

อ้างอิงรายงานจาก The Wall Street Journal ระบุว่า Apple อาจกลับมาผลิต iPhone X ใหม่อีกครั้ง หลังพบว่ายอดขายทั้ง iPhone XS และ iPhone XS Max ต่ำกว่าเป้า สาเหตุสำคัญอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่…

อ่านต่อ