fbpx

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

NEWS

“ครั้งแรกของคุณเลือดออกมั้ย?” มาสัมผัสประสบการณ์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่สร้างจากเรื่องจริง ของผู้หญิงที่ไม่เคยลืมครั้งแรกของเธอได้เลย

กรุงเทพฯ (25 พฤศจิกายน 2564)– จากสถิติของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายในช่วงโควิด-19 ในกรณีศึกษาประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,692 คน ซึ่งเก็บข้อมูลวันที่ 17-23 ตุลาคม 2564 พบว่า พฤติกรรมที่สะท้อนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ ความรุนแรงทางวาจา (การพูดส่อเสียด ดูถูก ด่าทอ) ร้อยละ 53.1 รองลงมา ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว ร้อยละ 35.0 ทำให้รู้สึกอับอาย ประจานกันผ่านสังคมออนไลน์ ร้อยละ 22.6 ทำร้ายร่ายกาย ร้อยละ 20.2 นอกใจคบชู้ ร้อยละ 18.9 และยังพบว่าผู้กระทำทำขณะเมาเหล้าหรือหลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 31.4

อ่านต่อ