AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

ชิปขาดแคลนทำพิษ เมื่อเครื่องพิมพ์ของ Canon คิดว่าตลับหมึกแท้เป็นของปลอม

เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์อย่าง Canon พบว่าการหาชิปที่นำมาใช้ผนึกเข้ากับตลับหมึกเพื่อยืนยันความเป็นของแท้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก ด้วยเหตุนี้ Canon จึงต้องอธิบายให้ลูกค้าทราบถึงวิธีการเลี่ยงระบบ DRM (Digital Right Management) หรือระบบจำกัดสิทธิ์การใช้งานในอุปกรณ์ของตัวเอง

อ่านต่อ