Epson เชิญชมไลฟ์ปัญหาความร้อนของทะเลไทยกับ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

วิกฤตปัญหา Climate change หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆ ทวีปทั่วโลกทั้งบนบกและในทะเล ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือ “ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”

อ่านต่อ