AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

ซีรีส์เกาหลีแรงต่อเนื่อง ! เรียงแถวยึดพื้นที่ Netflix Top 10 ทั่วโลกในปี 2022

หลังสร้างปรากฏการณ์เมื่อปีที่ผ่านมากับซีรีส์ฮิตทั้ง สควิดเกม เล่นลุ้นตาย (Squid Game) และ โฮมทาวน์ ชะชะช่า (Hometown Cha-Cha-Cha) ผู้ชม Netflix ทั่วโลกยังคงให้การต้อนรับซีรีส์เกาหลีอย่างต่อเนื่องในปี 2022 ส่งให้ซีรีส์เกาหลีขึ้นแท่นอันดับหนึ่งบน Top 10 หมวดรายการทีวีภาษาต่างประเทศทั่วโลก ของ Netflix เป็นระยะเวลาถึง 10 สัปดาห์ จากทั้งหมด 13 สัปดาห์ที่ผ่านมา

อ่านต่อ