ทีวีในอนาคตอาจใช้เทคโนโลยี Quantum Dots ที่ทำจากแกลบข้าว

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮิโรชิม่าในประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนากระบวนการที่สามารถลดการใช้งานวัสดุเป็นพิษที่ใช้ในกระบวนการผลิตจอแสดงผล Quantum Dot (QD) LED

อ่านต่อ