fbpx

ซินดี้ สิรินยา บิชอพ

PR NEWS

Apple Central World ร่วมฉลองวันสตรีสากล พบกับ ซินดี้ สิรินยา บิชอพ ในกิจกรรม Today at Apple

23 กุมภาพันธ์ 2565 – เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม Apple Central World เชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมพิเศษ Today at Apple ที่นางแบบ ศิลปินมากความสามารถ และทูตสันถวไมตรี UN Women ซินดี้ สิรินยา บิชอพ จะมาแบ่งปันประสบการณ์ บอกเล่าแรงบันดาลใจเบื้องหลังแคมเปญยุติความรุนแรงทางเพศ

อ่านต่อ