AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

รีวิว Lamptan : Smart Wi-Fi Camera

“นิคพี่มี Smart Wi-Fi Camera มาให้ลอง สนใจไหม” พี่เอ็ม (บรรณาธิการบริหาร AV Tech Guide) โทรหาผมพร้อมบรรยายสรรพคุณของกล้อง Smart Wi-Fi Camera จาก Lamptan ให้ผมฟัง พี่เอ็มยังเล่าไม่จบผมก็ตอบไปว่า “เอาครับ”…

อ่านต่อ