fbpx

ขั้วต่อ HDMI

HOW TOKNOWLEDGERECOMMENDED

How to… จะรู้ได้อย่างไร ว่าสาย HDMI มีปัญหาแล้ว

หลายครั้งเวลาระบบภาพหรือระบบเสียงเกิดปัญหาขึ้น ส่วนที่ยากที่สุดคือการค้นหาว่า ต้นตอของปัญหาอยู่ที่ไหน ? ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นกับระบบภาพ มีอยู่ 3 ส่วนหลัก ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุ ได้แก่ แหล่งสัญญาณภาพ, ส่วนแสดงผล หรือสายเคเบิ้ลที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ

อ่านต่อ