fbpx

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

PR NEWS

หัวเว่ยจับมือการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมเซ็น MoU เพื่อพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะในไทย

กรุงเทพฯ, 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) โครงการความร่วมมือวิจัยและก่อสร้างท่าเรืออัจฉริยะ ท่าเรือ 5G และท่าเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในไทย รวมทั้งการมุ่งฝึกทักษะบุคลากรในประเทศ รองรับเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

อ่านต่อ