fbpx

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

NEWS

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ AIS ร่วมศึกษาและทดลองใช้เทคโนโลยี 5G และ หุ่นยนต์ AI ยกระดับการให้บริการสนามบิน

28 มกราคม 2563 : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ เอไอเอส ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขยายการพัฒนาอีกขั้นของ Smart Airport Terminal ร่วมศึกษาและทดลองใช้เทคโนโลยี 5G และ หุ่นยนต์ AI เพื่อยกระดับการให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง – พัทยา ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ให้เป็นอาคารผู้โดยสารอัจฉริยะ

อ่านต่อ