fbpx

การชำระเงินระบบดิจิทัล

PR NEWS

ผลสำรวจของมาสเตอร์การ์ดชี้คนไทยใช้ระบบการชำระเงินดิจิทัลสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาค

กรุงเทพฯ 23 กันยายน 2565 – ดัชนีผลสำรวจใหม่ล่าสุด Mastercard New Payments Index 2022 ชี้คนไทยส่วนใหญ่กำลังเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลเพื่อช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล ทั้งในการชำระค่าบริการธุรกรรมธนาคาร การเปิดบัญชีธนาคารใหม่ไปจนถึงการวางแผนทางการเงิน

อ่านต่อ