AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

แถลงการณ์จาก Huawei เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

จากข่าวที่ออกมาในช่วงต้นสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผลต่อการทำธุรกิจและการทำการค้าระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลจีน ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าจากประเทศจีนจำนวนหนึ่งถูกตั้งกำแพงข้อจำกัดต่าง ๆ ทางการค้าเพิ่มมากขึ้น

อ่านต่อ