fbpx

แถลงการณ์จาก Huawei เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

จากข่าวที่ออกมาในช่วงต้นสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผลต่อการทำธุรกิจและการทำการค้าระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลจีน ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าจากประเทศจีนจำนวนหนึ่งถูกตั้งกำแพงข้อจำกัดต่าง ๆ ทางการค้าเพิ่มมากขึ้น

อ่านต่อ