AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

Xiaomi เปิดตัวเปิดตัวเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพใต้จอ รุ่นที่ 3

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 31 สิงหาคม 2563 – เสียวหมี่ (Xiaomi) แบรนด์ดังสัญชาติจีนประกาศว่าจะเริ่มการผลิตสมาร์ทโฟนจำนวนมากที่ติดตั้งกล้องถ่ายภาพใต้จอ รุ่นที่ 3 อย่างเป็นทางการในปีหน้า

อ่านต่อ