fbpx
NEWS

Musical Fidelity เผยหน้าตาเครื่องเสียงไฮไฟแยกชิ้นรุ่นใหม่ในตระกูล M2

หลังจากที่ถูกซื้อกิจการไปโดย Pro-Ject Audio Systems ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา หลายคนก็รอคอยดูว่าเครื่องเสียงแบรนด์เนมจากอังกฤษอย่าง Musical Fidelity จะมีรุ่นใหม่ออกมาเมื่อไร แต่ตอนนี้ไม่ต้องรอกันแล้วเพราะพวกเขาเพิ่งเผยโฉมเครื่องเสียงไฮไฟแยกชิ้นรุ่นใหม่ในตระกูล M2 ออกมา

เครื่องเสียงรุ่นใหม่ของ Musical Fidelity ที่ว่านี้ประกอบไปด้วยอินทิเกรตแอมป์สเตริโอรุ่น M2si และเครื่องเล่นซีดีรุ่น M2sCD

การออกแบบอินทิเกรตแอมป์สเตริโอรุ่น M2si ได้รับการยืนยันว่าได้มีการหยิบยืมเทคโนโลยีมาจากเพาเวอร์แอมป์รุ่นเรือธงอย่าง Titan มาใช้งาน ภาคปรีแอมป์ทำงานในระบบคลาสเอซึ่งมีการแยกส่วนภาคจ่ายไฟต่างหาก ภาคเพาเวอร์แอมป์เป็นระบบดีสครีตกำลังขับข้างละ 76 วัตต์

อินทิเกรตแอมป์รุ่นนี้เลือกใช้วงจรแบบอะนาล็อกล้วน (pure analogue design) มีอินพุตไลน์ให้ 6 ชุด และไม่มีอินพุตสำหรับสัญญาณดิจิทัล

สำหรับการออกแบบเครื่องเล่นซีดีรุ่น M2sCD มีการใช้อุปกรณ์ฟิลเตอร์แบบขดลวด (choke filter) และวงจรกรองสัญญาณรบกวนกระแสสัญญาณดิจิทัล (digital stream noise filter) ซึ่งทางผู้ผลิตอ้างว่าเทคนิคเหล่านั้นจะช่วยให้เครื่องเล่นซีดีรุ่นนี้ให้เสียงที่มีความเพี้ยนและจิตเตอร์ต่ำ และมีการตอบสนองความถี่ที่เที่ยงตรงราวกับไม้บรรทัด

ทั้งตัวอินทิเกรตแอมป์และเครื่องเล่นซีดีมีแท่นเครื่องที่ทำจากโลหะ แผงหน้าปัดที่ทำจากวัสดุอะลูมิเนียม ตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งสีเงินและสีดำ ราคาจำหน่ายเครื่องคำนวณเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 34,xxx บาท (ราคาเท่ากันทั้ง 2 รุ่น) เริ่มวางจำหน่ายในต่างประเทศเดือนพฤศจิกายนนี้

 

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ