Music Plus Cinema จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพร้อมให้บริการสินค้า B&W Formation Series

หลังจากที่ได้จ้ดงานเปิดตัว Bowers & Wilkins Formation Series ในประเทศไทยไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท Music Plus Cinema ผู้แทนจำหน่ายเครื่องเสียงยี่ห้อ Bowers & Wilkins หรือ B&W แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติ (workshop training) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลและให้บริการสินค้าในกลุ่ม Formation Series

โดยในงานนี้มีรายละเอียดทั้งในส่วนของการทำความรู้จักกับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งในแง่ของการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย การเชื่อมต่อและการติดตั้งให้ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ตลอดจนการจำลองสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจขึ้นได้รวมทั้งแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถดูแลในด้านบริการหลังการขายได้ด้วย

โดยในงานนี้ผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสได้ลองสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยตัวเองในแทบทุกส่วน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแนะนำข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ และสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านใดที่สนใจ Bowers & Wilkins Formation Series สามารถสอบถามได้โดยตรงที่บริษัท Music Plus Cinema หรือตัวแทนจำหน่ายของ Bowers & Wilkins ทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide