AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

หัวเว่ยเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์โซลูชัน Huawei FusionSolar Residential Smart PV ในงาน Green for Future ส่งเสริมพลังงานสะอาดในประเทศไทย

กรุงเทพฯ, 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 – หัวเว่ย ดิจิทัลพาวเวอร์มุ่งผลักดันพลังงานสะอาดในประเทศไทย ตอบรับแผนกระทรวงพลังงาน เร่งผลักดันพลังงานสะอาดให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย ภายในงาน Green for Future พร้อมเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์โซลูชัน Huawei FusionSolar Residential Smart PV (การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์) สำหรับใช้ในภาคครัวเรือน เพื่อรองรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าในภาคครัวเรือน ชูจุดเด่นเรื่องความประหยัดและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

HUAWEI unveils HUAWEI FusionSolar residential smart PV solution at Green for Future event
นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยได้มีการประกาศยืนยันการให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วนธุรกิจ ดิจิทัลพาวเวอร์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตอบรับนโยบายดังกล่าวโดยจัดงานเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์โซลูชัน Huawei FusionSolar Residential Smart PV สำหรับใช้ในภาคครัวเรือนตัวใหม่ล่าสุด ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงาน “Green for Future” รองรับการผลิตและใช้งานพลังงานไฟฟ้าสะอาดภายในบ้าน โดยนายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ว่า “ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนและโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นกับการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัล รวมถึงรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ข้อมูลจากบริษัทผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานสะอาด UBS คาดการณ์ว่าการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานในอีกหนึ่งทศวรรษข้างหน้าจะมีมูลค่าสูงถึง 50 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทศไทยถือว่านำหน้าหลายประเทศทั้งในด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ต้องขอบคุณทางกระทรวงพลังงานและรัฐบาลไทยที่นำเสนอแผนแม่บทความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593 อย่างมีวิสัยทัศน์ โดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในภาคครัวเรือนจะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้ประเทศบรรลุเป้าหมายอันน่าชื่นชมนี้ได้ ทั้งนี้ ประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพสูงมากในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสะอาดสำหรับใช้ในบ้าน เนื่องจากมีระยะเวลาที่มีแสงแดดมากกว่า 1,500 ชั่วโมงต่อปี และที่พักอาศัยกว่า 80% ก็เป็นบ้านเดี่ยว

HUAWEI unveils HUAWEI FusionSolar residential smart PV solution at Green for Future event

ในฐานะที่หัวเว่ยเป็นพาร์ทเนอร์ชั้นนำด้าน ICT และผู้ผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนในภูมิภาคอาเซียน โดยหัวเว่ยจะใช้ความเป็นผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชันพลังงานสะอาดสำหรับใช้ในบ้าน PV อัจฉริยะ ไซต์พลังงาน และอื่น ๆ เพื่อทำงานร่วมกับภาครัฐและพาร์ทเนอร์ในภาคอุตสาหกรรม ทำให้โลกใบนี้ดีขึ้น และนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่ทุกคน บ้านทุกหลัง และองค์กรทุกแห่ง เพื่อสร้างประเทศไทยอัจฉริยะที่เชื่อมโยงกันอย่างเต็มรูปแบบและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”

ด้านนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าประเทศไทยพร้อมที่จะยกระดับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนขึ้นไปอีกขั้น

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศภายในปี พ.ศ. 2593 ทางกระทรวงพลังงานได้ตอบรับด้วยการวางกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan 2022) เพื่อกำหนดทิศทางและสนับสนุนประเทศไทยให้มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดด้วยเช่นกัน เรามองเห็นศักยภาพและโอกาสในการเปลี่ยนผ่านของภาคการใช้พลังงาน ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาช่วยผลักดันภาคอุตสาหกรรมพลังงานให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ช่วยพัฒนาทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

HUAWEI unveils HUAWEI FusionSolar residential smart PV solution at Green for Future event

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถริเริ่มการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาประเทศได้ โดยหัวเว่ยเองก็เป็นพันธมิตรที่ดีที่ช่วยสนับสนุนการทำงานและนโยบายของรัฐบาลไทยมาอย่างต่อเนื่องเสมอ เราเชื่อว่ากระบวนการทำงานประสานกันระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลและพลังงานสะอาดในภาคครัวเรือนจะส่งผลให้เกิดบ้านพักอาศัยที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และช่วยประหยัดพลังงาน

นั่นหมายความว่าการประสานกันนี้จะสามารถเร่งการกระจายติดตั้งพลังงานหมุนเวียน เร่งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยกระจายศูนย์ให้แก่อนาคตของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดได้อีกด้วย”

ภายในงานเปิดตัวครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษ และเป็นพรีเซ็นเตอร์เพื่อช่วยโปรโมทโซลูชัน Huawei FusionSolar Residential Smart PV สำหรับการใช้ในภาคครัวเรือนในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ “Green for Future” เพื่อแสดงถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากส่วนธุรกิจดิจิทัลพาวเวอร์ พร้อมโซลูชัน Huawei FusionSolar Residential Smart PV สำหรับใช้ในภาคครัวเรือน ให้ลูกค้า พาร์ทเนอร์ต่าง ๆ และประชาชนได้เข้าใจในเทคโนโลยีดังกล่าวมากยิ่งขึ้น โดยนิทรรศการดังกล่าว จะจัดแสดงถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 นี้ ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิร์ลด์สแควร์ C ด้านหน้าเซ็นทรัลเวิร์ลด์

“โซลูชัน Huawei FusionSolar Residential Smart PV สำหรับใช้ในภาคครัวเรือนเจเนอเรชันใหม่ที่ได้รับการเปิดตัวในครั้งนี้ จะเปลี่ยนหลังคาของที่พักอาศัยให้เป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่คนในครอบครัวสามารถใช้งานได้ทุกวัน
ทุกเวลา โดยหัวเว่ยได้ผนึกนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน AI และคลาวด์เข้ากับโซลูชัน PV (Photovoltaic – การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์) อัจฉริยะรุ่นล่าสุด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัย และความเสถียรในการใช้งานพลังงานทดแทน

HUAWEI unveils HUAWEI FusionSolar residential smart PV solution at Green for Future event

นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องไฟตก ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานแบบดั้งเดิมไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดยโซลูชันดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรม Huawei Green Home ซึ่งเป็นโซล่าเซลล์ที่จะช่วยให้ทุกคนมีพลังงานไว้ใช้ภายในบ้าน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน รับพลังงานแสงอาทิตย์ และผลิตพลังงานสะอาดไปพร้อมกัน” นายอาเบลกล่าวเสริม

เขายังให้ขัอมูลเพิ่มเติมว่าสายผลิตภัณฑ์โซลูชัน Huawei FusionSolar Residential Smart PV สำหรับการใช้งานในภาคครัวเรือนของหัวเว่ยดังกล่าวจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักจำนวน 4 ตัว ได้แก่

• ตัวเก็บพลังงานแบบสตริงอัจฉริยะ ที่ช่วยเก็บพลังงานส่วนเกินจากแผงโซล่าเซลล์ให้สมาชิกในครอบครัวสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าสะอาดในบ้านได้อย่างต่อเนื่องทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน

• โซลูชันอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ SUN2000 Smart Energy Controller ที่เป็นหัวใจในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผลโซล่าร์มาเป็นไฟกระแสสลับเพื่อใช้ในครัวเรือน

• ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ PV อัจฉริยะ/ตัวควบคุมโมดูลอัจฉริยะ Smart PV Optimizer / Smart Module Controller ที่จะเปลี่ยนโมดูลทั่วไปสำหรับโซลูชัน PV ให้เป็นโมดูลอัจฉริยะ

• แอปพลิเคชัน FusionSolar App สำหรับให้ผู้ใช้ควบคุมการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างง่ายดายจากที่ไหนก็ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจดูพฤติกรรมการใช้พลังงานของตัวเองได้อีกด้วย

ทั้งนี้ หัวเว่ยได้ส่งมอบโซลูชัน Smart PV ระดับแนวหน้าของภาคอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีไอซีทีดิจิทัลกว่า 30 ปี โดยผสานเทคโนโลยี AI และคลาวด์เข้ากับสายผลิตภัณฑ์ PV เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยประสิทธิภาพสูงสุด มีความปลอดภัยและมีความเสถียร จากศักยภาพด้านการทำงาน การติดตามผล และการรองรับกริดไฟฟ้าซึ่งจะเป็นรากฐานของพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะเป็นรากฐานแห่งอนาคต

นอกจากนี้ หัวเว่ยยังได้เปิดตัวโซลูชันล้ำสมัยต่าง ๆ สำหรับการใช้งานในภาคครัวเรือน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยเป็นหลัก การพัฒนาด้านการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของหัวเว่ยได้ช่วยส่งพลังงานไปให้ประชากรหลายล้านคนและหลายภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก เพราะหัวเว่ยเชื่อว่าทุกกิจวัตรในการดำเนินชีวิตของทุกคนจะสามารถช่วยให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้ ตามแนวคิดของ Huawei Green Home ที่มองว่าอนาคตของโลกนี้ดีขึ้นได้ เริ่มต้นที่บ้านคุณ ซึ่งหัวเว่ยจะมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมและผลักดันพลังงานทดแทนต่อไป เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ