AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

HUAWEI เผยข้อมูลเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ Southern Factory

HUAWEI เผยข้อมูลเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ Southern Factory

1. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่ Southern Factory มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดในหนึ่งปีคือ 17 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง การสาธิตนี้แสดงโซลูชันการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายซึ่งได้รับการออกแบบต้นทุนพลังงานระดับ Levelized Cost of Energy (LCOE) ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโรงงานไฟฟ้า

2. สตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) ของหัวเว่ยผ่านการทดสอบความเสถียรอย่างครอบคลุม เช่น การทดสอบอายุการใช้งานแบบเร่งรัด และการทดสอบการแปรผันต่ออุณหภูมิความชื้น ด้วยการป้องกันระดับสูงแบบ IP66 อินเวอร์เตอร์จึงทำงานได้เสถียรในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ในที่นี้ เราจะเห็นว่าอินเวอร์เตอร์ทำงานในสภาวะแรงดันน้ำสูง และอินเวอร์เตอร์บางตัวกำลังทำงานในอุณหภูมิสูงในห้องทำความร้อน อินเวอร์เตอร์ของหัวเว่ยถูกติดตั้งมากกว่า 118 กิกะวัตต์ ทั่วโลก สถิติความล้มเหลวต่อปีน้อยกว่า 0.4 เปอร์เซ็นต์

3. โซลูชันการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย สำหรับบริเวณที่อยู่อาศัยนั้น หัวเว่ยมุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าสามประการให้แก่ลูกค้าคือ ด้านความปลอดภัย ด้านกำลังการผลิตที่มากขึ้น และประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่าเดิม

HUAWEI southern factory rooftop plant

เนื่องจากโซลูชันการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายส่วนใหญ่จะติดตั้งบนหลังคาของอาคารอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์หรือบ้านเรือน ความปลอดภัยของระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การเกิดประกายไฟของไฟฟ้ากระแสตรง (DC arcing) มีสาเหตุจากขั้วต่อระหว่างแผงพลังงานแสงอาทิตย์หลวมหรือสายไฟเกิดความเสียหายทำให้มีความเสี่ยงด้านอัคคีภัย การอาร์ค (arcring) ทำให้เกิดอุณหภูมิสูงถึง 3000 องศาเซลเซียสในเวลาสั้น ๆ

จึงทำให้ฉนวนของสายเคเบิลไหม้และเกิดเพลิงไหม้ในที่สุด เพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทนี้ทำให้นักผจญเพลิงมีความเสี่ยงจากการถูกไฟดูดระหว่างการปฏิบัติงาน หัวเว่ยเปิดตัวระบบป้องกันการอาร์คด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำงานโดยการตรวจจับรูปแบบคลื่นสัญญาณรบกวนของการอาร์คและเปรียบเทียบในฐานข้อมูล เพื่อยืนยันว่าการอาร์คดังกล่าวเกิดขึ้นภายใน 2.5 วินาทีหรือไม่ และทำการปิดระบบเพื่อหยุดความผิดปกติทันที

ระบบป้องกันการอาร์คด้วย AI ของหัวเว่ยนับเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและได้มาตรฐานการรับรอง US UL1699B นอกจากนี้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเรียนรู้อัตโนมัติของAI ช่วยให้อินเวอร์เตอร์บันทึกและระบุลักษณะคลื่นสัญญาณรบกวนของการอาร์คระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น “ยิ่งใช้อินเวอร์เตอร์มากเท่าไร ก็ยิ่งฉลาดและปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น” จึงมั่นใจได้ว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความเสถียรตลอดอายุการใช้งาน ด้านการใช้งานในที่อยู่อาศัยที่มีระบบเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (optimizer) ระบบป้องกันการอาร์คด้วย AI ของหัวเว่ยสามารถปิดระบบและระบุตำแหน่งที่เกิดอาร์คในโมดูลได้อย่างแม่นยำ บุคลากรของผู้ผลิตจึงสามารถตรวจสอบการเกิดอาร์คด้วยแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเดินทาง จึงช่วยประหยัดเวลาและพลังงานได้ด้วย

4. ความท้าทายอีกประการหนึ่งที่โซลูชันการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายคือ โครงสร้างหลังคาที่ซับซ้อน การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายนอก ป้ายโฆษณา และเสาอากาศ ที่อาจบังแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ เราจำลองหลังคาบ้านและติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 24 ชิ้นพร้อมระบบเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของหัวเว่ย ในทิศตะวันออก ตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ของอาคาร

การออกแบบการจัดวางแผงพลังแสงอาทิตย์แบบนี้ทำให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่บนหลังคาได้อย่างเต็มที่ และเชื่อมแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในทิศต่าง ๆ เป็นระบบเดียวได้ กระแสไฟฟ้าขาออกของแผงพลังงานแสงอาทิตย์จึงไม่มีผลกระทบเมื่อเกิดเงาพาดผ่าน ส่งผลให้กำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้รับผลกระทบ

เมื่อเทียบกับโซลูชันที่ไม่มีระบบเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน สามารถลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ขนาดของอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเจเนอเรชัน 2 ลดลง 50% จึงถือได้ด้วยมือเดียว และใช้กับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทุกรุ่น การติดตั้งจึงง่ายขึ้น และหัวเว่ยคิดค้นเทคโนโลยีออกแบบแผนผังอัตโนมัติด้วย AI ที่สร้างผังการจัดวางแผงพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบอัตโนมัติภายใน 5 วินาที ช่วยประหยัดเวลาในการจัดการการใช้งานได้ถึง 99% เมื่อเทียบกับกระบวนการเดิม

HUAWEI southern factory rooftop plant

5. AC Terminal ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของหัวเว่ย สามารถลดเวลาติดตั้งลงเหลือเพียง 30 วินาที อินเวอร์เตอร์แบบเฟสเดียวและแบบสามเฟสขนาดกะทัดรัด ถูกรวมเข้ากับแบตเตอรี่ เพื่อรองรับการขยายต่อที่ง่ายและรวดเร็ว ในอนาคต เราจะคิดค้นระบบกักเก็บพลังงานและกล่องสำรองพลังงานที่พัฒนาได้เองเพื่อเพิ่มอัตราการใช้งานด้วยตนเองของผู้บริโภค และจะมีพื้นที่จัดแสดงการใช้งานในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม (C&I) นอกเหนือจากการใช้งานในที่อยู่อาศัยในอนาคตอีกด้วย

6. การจำลองต้นทุนพลังงานระดับ (LCOE) ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ได้ต้นทุนพลังงานระดับ (LCOE) ที่ต่ำลง ควรออกแบบโดยใช้สตริงอินเวอร์เตอร์ 1500 โวลต์ ร่วมกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบ bi-facial และระบบติดตาม เราติดตั้งอินเวอร์เตอร์ 175 กิโลวัตต์ 1500 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง อินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมจำนวน 2 ชุด (String)

เราใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์N 310W โมโนคริสตัลไลน์กระจกคู่แบบ half-cut จำนวน 34 ชิ้น ติดตั้งบนชุดติดตามแบบแกนเดียว สายไฟกระแสสลับที่ขาออกของอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อไปยังหม้อแปลงในห้องจ่ายกระแสไฟฟ้า ในเวลาเดียวกันสาย MBUS จะส่งข้อมูลการทำงานของอินเวอร์เตอร์ไปยังระบบจัดการ อินเวอร์เตอร์ด้านขวาของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 ชุด เชื่อมต่อกับ Maximum Power Point Tracking (MPPT) อันเดียวกัน

แรงดันไฟขณะใช้งานแบบเรียลไทม์จึงเท่ากัน อินเวอร์เตอร์ด้านซ้ายมือของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 ชุดเชื่อมต่อกับ MPPT อีกหนึ่งตัว ดังนั้นแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสองชุดจึงทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด สรุปได้ว่าหากจำนวนของ MPPT ต่างกัน จะทำให้ผลจากการผลิตกระแสไฟฟ้าต่างกันด้วย ความแตกต่างของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกัน (string mismatch) ของอินเวอร์เตอร์ด้านซ้ายมือควรต่ำกว่า จึงจะมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่า

HUAWEI southern factory rooftop plant

7. ระบบบริหารจัดการตรวจสอบข้อมูลกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าพื้นของแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์มีความแตกต่างกัน พื้นดินใกล้แผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์ด้านนี้เป็นหญ้าซึ่งมีอัตราส่วนสะท้อนต่ำ ส่วนด้านล่างเป็นซีเมนต์มีอัตราส่วนสะท้อนสูงกว่าพื้นหญ้าสรุปได้ว่ากำลังผลิตของแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ใกล้ต่ำกว่าอันที่อยู่ไกลกว่า

การเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าของแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบการจัดการก็จะได้ข้อสรุปแบบเดียวกันนี้ เครื่องติดตามแบบแกนเดียวมีรูปแบบอัลกอริธึมการติดตามด้วยระบบ AI ของ Huawei เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมของสถานที่จริง จะติดตามผลที่ดีที่สุดผ่านโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สามารถรับชมวิดีโอเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ Southern Factory ได้ที่ ลิงค์นี้ และรับชมวิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลพาวเวอร์ของหัวเว่ยได้ที่  ลิงค์นี้

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ