fbpx

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

หัวเว่ย ขยายความร่วมมือโครงการ Huawei ICT Academy จับมือ มช. เร่งพัฒนาบุคลากรไอซีที รองรับงานยุคดิจิทัล

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านไอซีทีให้แก่นักศึกษา และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านไอซีทีมากยิ่งขึ้น พร้อมรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล  

ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Huawei ICT Academy ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ด้านไอทีระดับสูงผ่านคอร์สและการฝึกอบรมที่นำไปใช้ในชีวิตการทำงานได้จริง  

โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายเจสัน เผิง รองประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธีเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

HUAWEI signs MOU with CMU

ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการนี้ หัวเว่ยจะจัดคอร์สอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมจัดหาทรัพยากร สำหรับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเน็ตเวิร์กขั้นสูง ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านไอซีทีที่สั่งสมมายาวนานหลายทศวรรษของหัวเว่ย

นอกจากนี้ พันธมิตรทั้งสองฝ่ายจะมองหาโอกาสการฝึกงาสำหรับนักศึกษามช. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในบริบทของการทำงานจริง อีกทั้งได้ใช้เครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ จากโครงการหัวเว่ย ไอซีที อะแคเดมี่ และเพื่อให้นักศึกษาพร้อมแข่งขันในตลาดแรงงานดิจิทัล

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จะได้รับโอกาสให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะด้านไอซีทีของหัวเว่ยสองโครงการ ได้แก่ การแข่งขัน Huawei ICT Competition และ Huawei ICT Job Fair โดความร่วมมือนี้สอดคล้องกับพันธกิจระยะยาวของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย ด้วยการเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพก่อนที่จะจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ภายหลังพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ นายเจสัน เผิง ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทดสอบเราท์ติ้งและสวิตชิ่ง พร้อมด้วย Huawei IdeaHub ไวท์บอร์ดอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน แก่ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy หัวเว่ยเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยประเทศไทยพัฒนาแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง และสร้างสรรค์อีโคซิสเต็มด้านไอซีทีที่แข็งแกร่งและยั่งยืนตั้งเป้าหมายช่วยประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ