fbpx

Huawei Cloud Thailand จับมือร่วมกับ Metro Systems Corporation PLC. ให้เปิดศูนย์บริการ Technical Support Center ในรูปแบบภาษาไทย

25 สิงหาคม 2564 – บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชันไอซีทีชั้นนำ ได้ร่วมกับ เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ให้เปิดศูนย์บริการสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

โดยเปิดศูนย์บริการที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในรูปแบบภาษาไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่ยึดลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยการบริการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำ การแก้ไขปัญหา ที่ตรงประเด็นและรวดเร็ว

การร่วมมือด้านการบริการในครั้งนี้จะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค และดำเนินการแก้ไข เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และการบริการในรูปแบบภาษาอังกฤษจะยังให้บริการอย่างต่อเนื่อง สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการแผนสนับสนุน (Support Plan) ที่เหมาะสมกับท่านบน Huawei Cloud ซึ่งมีทั้งหมด 4 แผนดังนี้ Basic, Developer, Business และ Enterprise (https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/service/supportplans.html)

โดยศูนย์บริการด้านทางด้านเทคนิคนี้ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ หลังได้ร่วมลงนามความร่วมมือเมื่อเดือน มิถุนายน2564 ที่ผ่านมา และเริ่มให้บริการแล้ว ณ วันนี้เป็นต้นไป

HUAWEI Cloud Thailand joined hands with metro systems corporation plc
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท หัวเว่ย และบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ เมื่อมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีคุณปิยะธิดา อิทธิระวิวงศ์ ประธานกรรมการ แผนกธุรกิจคลาวด์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

ทั้งนี้ Huawei Cloud เป็นผู้ให้บริการ Cloud Service ในประเทศไทยสามารถตอบโจทย์การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก Huawei Cloud มี 2 AZ (Data Center) ในประเทศไทย และยังมีบริการที่หลากหลาย

สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม เช่นการเก็บค่าบริการตามการใช้งานจริง, รายเดือน, รายปี ซึ่งตอบโจทย์กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือ องค์กร กลุ่มธุรกิจต่าง ๆในประเทศไทย

ทางบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นอกจากจะให้บริการ Thailand Local Center Service Support ให้กับ Huawei Cloud Thailand แล้ว ยังเป็นที่ปรึกษา ในการวาง Solution ให้แก่ กลุ่มธุรกิจ และผู้ที่ต้องการ จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Cloud หรือ ต้องการเลือกใช้ Service อื่น ๆ ที่ Huawei Cloud มีให้บริการแก่ลูกค้า เช่น Backup Solution, Container, Contact Center, Cloud Meeting และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อง่ายต่อการใช้งาน และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide